img_4089.jpg - 189.88 KB

Wie zijn wij:

 

De vergadering van gelovigen maak deel uit van een landelijke groep christenen die op een onderscheidende

manier hun dienst invullen. Uitgangspunten daarbij zijn: Christengemeente zijn zoals God dat bedoeld heeft en

in de Bijbel heeft laten opschrijven. Zo kent de vergadering van gelovigen geen vaste voorganger,

maar komt de dienst tot stand door de inbreng van de aanwezige  gelovigen. 

 

Hoewel we allemaal verschillend zijn van achtergrond, karakter, leeftijd, opleiding of taak, we hebben één ding

gemeen: ons geloof in de Heer Jezus Christus. Door hem  vormen we  een grote familie, als broeders en

zusters, waarin Hij centraal staat.    Wij geloven dat Hij  zijn leven gaf voor ons en dat zodoende onze zonden 

vergeven zijn. Door het geloof in Hem hebben we een nieuw leven gekregen.

 

Op zondag komen we bij elkaar om hieraan uiting te geven en laten dan onze dankbaarheid zien aan God 

in een Eredienst waarbij we iedere week het avondmaal vieren. Tijdens het avondmaal denken we aan het

lijden, het sterven en de opstanding uit de dood van Jezus Christus door het eten van brood (Zijn Lichaam)

en het drinken van wijn (Zijn bloed).

In het tweede gedeelte van de dienst, "de Woord bediening", luisteren we naar een toespraak of uitleg vanuit

de Bijbel. De Bijbel is erg belangrijk voor ons. Het is Gods Woord en daarom de basis van ons geloof, van

onze bijeenkomsten en van daaruit proberen wij te leven. 

 

Jongeren en kinderen hebben een belangrijke plaats binnen onze gemeente en daarom willen we ze graag

betrekken bij onze gemeente activiteiten, maar omdat de reguliere dienst toch vaak gericht is op volwassenen

is er voor hen ook een eigen zondagsschool en jeugdclub, daarnaast zijn er ook regelmatig

themadiensten. 

         

Verder willen we vorm geven aan ons gemeente-zijn door elkaar ook in de week te ontmoeten, samen

te bidden en de Bijbel te onderzoeken.